Australsk tyvbille, Ptinus tectus, billen og larven er skadedyr i bl.a. kornlagre; se lagerskadedyr. Den kan også ødelægge tørrede planteprodukter som fx mel, gryn og pasta i husholdningen.