Aura popularis er et latinsk ord for den ustadige folkegunst.