Audiometer, (lat. audio- + gr. -meter), apparat til bestemmelse af ørets modtagelighed for lydindtryk.