Asymmetrisk nærlys, det forhold, at et motorkøretøjs korte kørelys lyser længere frem i vejens inderside end langs vejmidten. Normalt opnås asymmetrisk nærlys ved hjælp af indstøbte mønstre i lygteglassene.