Asbestose, bindevævsforandringer i lungerne efter indånding af asbeststøv, se arbejdsbetingede sygdomme.