Artikel, (af lat. articulus '(lille) del, led', diminutiv til artus 'led'), ordklasse eller endelse, der angiver substantivers bestemthed. Artikel har ubestemt og bestemt form. På dansk bruges hhv. en/et og den/det/de foranstillet og -(e)n / -(e)t / -(e)ne efterstillet. I ubestemt ental bruges artiklen til at angive, at det betegnede er uomtalt eller uidentificeret: Jeg så en ung kvinde. Ubestemt flertal har ingen artikel: Ledsaget af to mænd med hunde. Bestemt artikel markerer enten, at det betegnede er kendt, fx tidligere omtalt: Kvinden var lys, de to mænd mørke, hundene sorte, eller unikt og derfor bekendt: Månen var oppe. Bestemt artikel bruges undertiden også generisk, dvs. om en hel art: Bogen er truet.