Bøjning, fast grammatisk formvekslen, som dels viser ords syntaktiske funktion, dels systematisk modificerer deres betydning. Fx har danske substantiver tal- og bestemthedsbøjning, adjektiver gradbøjning og verber tidsbøjning. Se morfologi.