Arrestation, (fr. arrestation), foreløbig frihedsberøvelse; anholdelse.