Arrest, arresthus, lokalt fængsel til anholdte, varetægtsfanger og personer, der afsoner korte frihedsstraffe. Se Kriminalforsorgen.