Et aritmetisk middeltal er summen af en række tal divideret med deres antal. Bruges ofte som mål for den typiske værdi af tallene. Se middelværdi.