Arboreal, betegnelse for plante- og dyrearter, der lever på træer, fx epifytter og visse insekter, padder og pattedyr. Nogle dyrearter tilbringer hovedparten af livet i trækronerne; andre, fx mange insekter, er kun midlertidigt arboreale og foretager årstidsbestemte vandringer mellem trækronerne og skovbunden. I tropisk regnskov er den arboreale flora og fauna særlig artsrig.