Arbiter, romerretlig betegnelse for en voldgiftsmand, der i en retssag er udnævnt af parterne for at afgøre sagen. Arbiter kunne også udnævnes af en romersk embedsmand med det formål at undersøge eller opklare et sagsforhold.