Arbejdstageropfindelse, opfindelse, der er gjort af en ansat i en virksomhed. Reglerne om arbejdstageropfindelser giver som udgangspunkt den ansatte den fulde ret til de opfindelser, han eller hun har gjort. Hvis opfindelsen falder inden for virksomhedens arbejdsområde eller angår en opgave, den har stillet den ansatte, kan virksomheden dog kræve at få retten til opfindelsen overdraget. Den ansatte har i så fald krav på en godtgørelse, medmindre opfindelsens værdi ikke overstiger, hvad den ansatte forudsættes at skulle præstere. I 2000 indførtes beslægtede regler for ansatte ved offentlige forskningsinstitutioner.