Apoplektisk betyder 'som vedrører apopleksi', perpleks eller lammet.