Antitrustbevægelse, politisk bevægelse i USA med det formål at begrænse store industrikoncerners mulighed for monopoldannelse (trusts). Tidlig skepsis over for store erhvervskoncentrationer adskilte industriudviklingen i USA fra den europæiske industrialisering. En skarp konkurrence blandt industriproducenter efter 1870 blev mødt med virksomhedernes forsøg på at kontrollere markeder og produktion ved at oprette holdingselskaber. Uviljen blandt mindre producenter, farmere og handlende, resulterede i Sherman Antitrust Act (1890). Trods senere, supplerende love (bl.a. Clayton Antitrust Act 1914) fortsatte trustdannelsen, idet der ikke var politisk vilje til at gennemtvinge loven. Antitrustbevægelsen blev videreført af People's Party og den progressive bevægelse og er forblevet en del af amerikansk politisk kultur med senere forgreninger til miljøbevægelse og forbrugerbevægelse.