Antiprisme, halvregulært polyeder, begrænset af to regulære, kongruente n-kanter og af 2n ligebenede trekanter. De to n-kanter er drejet 180°/n i forhold til hinanden.