Anstiftelse, den groveste form for psykisk medvirken til en forbrydelse.