Anpartshaver, ejer af et anpartsselskab. Anpartshaveren ejer ikke selskabsformuen direkte, da denne ejes af selskabet i dettes egenskab af en selvstændig juridisk person. Anpartshaveren har via sin anpart i selskabet ret til en ideel andel af anpartsselskabets egenkapital. Hvert anpartsselskab skal føre en fortegnelse over anpartshavere. Den person, der har erhvervet en anpart, skal optages i fortegnelsen, når vedtægternes evt. betingelser for at blive anpartshaver i selskabet er opfyldt.

Anpartshaverlån. Et anpartsselskab må ikke yde lån, kaution eller stille sikkerhed til fordel for en af dets anpartshavere eller for et medlem af dets eventuelle bestyrelse eller dets direktion, uanset om der stilles sikkerhed derfor eller ej. Forbudet omfatter også lån m.m. til de pågældendes nærtstående. Undtaget fra forbudet er lån m.m. til medarbejdere til køb af anparter i selskabet eller i et af dets datterselskaber, ligesom et datterselskabs lån m.m. til dets solvente moderselskab normalt er tilladt. Et anpartsselskab må heller ikke give lån eller på anden måde stille midler til rådighed til erhvervelse af anparter i selskabet (selvfinansierende anpartskøb). Ulovlige anpartshaverlån skal tilbagebetales, og de, der har medvirket til etableringen, kan pådrage sig erstatningsansvar for selskabets eventuelle tab.

Anpartshaveroverenskomst. Det er ikke usædvanligt, at anpartshaverne indbyrdes træffer aftale om visse forhold, fx om forkøbsret til anparter, fordeling af pladserne i selskabets evt. bestyrelse og/eller direktion, selskabets politik med hensyn til udbetaling af udbytte m.m. Se også aktionær om de tilsvarende aktionæroverenskomster.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig