Annuitetsforsikring, livsforsikring, der indebærer, at det pågældende beløb udbetales i rater over en fastsat årrække. Se rateforsikring.