Annihilationsoperator, sammen med skabelsesoperator et matematisk hjælpemiddel i kvanteteoriens behandling af feltteori.