Relativitetsteori er en teori for, hvordan rum og tid indgår i formuleringen af fysikkens love. Den blev udviklet af fysiker Albert Einstein. Relativitetsteorien udgør sammen med kvantemekanikken et af fundamenterne for den moderne fysik. Den består af to dele: den specielle relativitetsteori fra 1905 og den almene relativitetsteori fra 1915. I den specielle relativitetsteori generaliserede Einstein Galileis relativitetsprincip, ifølge hvilket mekanikkens love, som formuleret af Galilei og Newton, har den samme form i ethvert inertialsystem, til også at omfatte samtlige fysikkens øvrige love, herunder også lovene for elektromagnetiske fænomener som fx lysets udbredelse i det tomme rum (vakuum). Hele artiklen