Anker, gammelt dansk rummål på 37,68 liter. Ved metersystemets indførelse i 1910 sattes et anker = 39 potter = 156 pægle, men ved lastberegninger i orlogsskibe regnes et hel-anker til 40 potter og et oval hel-anker til 36 potter.