Andelsboligbogen, den del af tinglysningssystemet, hvori pant og udlæg mv. i andele i andelsboligforeninger tinglyses, efter at det i 2005 blev muligt at pantsætte sådanne andele og foretage udlæg heri. Andelsboligbogen er placeret ved Tinglysningsretten i Hobro (indtil 2007 ved Retten i Aarhus) og er ligesom bilbogen baseret på den pantsatte genstand og ikke som personbogen på skyldnerens person.