Anatomisk teater, bygning eller lokale til offentlig dissektion af lig; mest udbredt i 1500-t. og 1600-t. Her kom ikke blot medicinske studenter, men også teologer, andre lærde og lægfolk, ofte mod betaling. Det første anatomiske teater blev bygget i Padova i Italien i 1490. På Frue Plads i København opførtes i 1644 et anatomisk teater, som nedbrændte 1728. Det anatomiske teater i Uppsala fra 1663 er bevaret som museum.