Anamorfose er et billede, der er tegnet fordrejet på en sådan måde, at det synes rigtigt, når det betragtes på skrå fra en bestemt vinkel, i et specielt formet spejl eller gennem en speciel linse. Fænomenet udnyttes bl.a. i visse fotografiske linser, der optisk presser billedet sammen i bredden, og i kørebaneafmærkninger, hvor bogstaver og symboler skal aflæses skråt fra oven. Også billedkunsten kender mange eksempler på anamorfoser.