Anæstesi (Anæstesimidler), Anæstesimidler, anæstetika, er lægemidler, der anvendes til anæstesi. Efter virke- og anvendelsesmåde inddeles anæstetika i inhalationsanæstetika, intravenøse anæstetika samt lokalanæstetika.

Inhalationsanæstetika fremkalder ved indånding universel anæstesi (fuld bedøvelse) ved en ukendt mekanisme. Bortset fra kvælstofforilte (lattergas) er alle de i dag anvendte inhalationsanæstetika væskeformige, let fordampelige, halogenerede kulbrinter (halotan, enfluran, isofluran, sevofluran og desfluran). De anvendes alle gennem specielle fordampere monteret på anæstesiapparaterne. Æter, der tidligere anvendtes meget, bruges nu sjældent, bl.a. fordi æterdampe kan forbrænde eksplosivt.

Intravenøse anæstetika kan ved indsprøjtning i en blodåre (intravenøst) fremkalde universel anæstesi. De inddeles i sovemidler (hypnotika) og smertestillende midler (analgetika). Hyppigt anvendte hypnotika er barbiturater (thiopental, brietal), benzodiazepiner (diazepam, dormicum), etomidat (hypnomidat), propofol (diprivan), ketamin (ketalar) og droperidol (DHB). De mest anvendte analgetika er morfin, petidin, fentanyl, alfentanil og sufentanil. Muskelslaphed kan opnås med kurarestoffer (atracurium, norcuron, pancuron), der blokerer for overførsel af nerveimpulser til musklerne.

Universel anæstesi kan fremkaldes alene med et inhalationsanæstetikum, men ved moderne anæstesi anvendes især hos voksne ofte en kombination af intravenøs anæstesi og inhalationsanæstesi.

Anæstesien indledes med et intravenøst anæstesimiddel og fortsættes med et eller flere inhalationsanæstetika. Fx vedligeholdes en anæstesi ofte med en kombination af lattergas og et af de stærkere virkende inhalationsanæstetika (halothan, enfluran etc.). Børn bedøves ofte kun med inhalationsanæstetika, bl.a. fordi det i så fald ikke er nødvendigt at stikke barnet (lægge en kanyle i en blodåre), før det sover.

Intravenøse anæstetika kan anvendes alene og gives i så fald enten som gentagne indsprøjtninger eller som en vedvarende indførelse af væske (infusion). Universel anæstesi opnået ved at give flere intravenøse anæstetika suppleret med lattergas kaldes balanceret anæstesi.

Lokalanæstetika er stoffer, der indsprøjtet nær en nerve blokerer impulsudbredelsen langs nerven. Lokalanæstetika anvendes til fremkaldelse af lokalbedøvelse.

Læs mere om anæstesi.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig