Lattergas, dinitrogenoxid, kvælstofforilte, N2O, farveløs luftart, der benyttes ved anæstesi. Lattergas anvendt alene fremkalder kun lettere anæstesi ledsaget af eufori. Brugen af lattergas begyndte i 1844, da den amerikanske tandlæge Horace Wells under udtrækning af en tand lod sig bedøve med lattergas. Se også nitrogen.