Ammoniakvand er et andet navn for salmiakspiritus.