Amensalisme, samspil mellem populationer af to plante- eller dyrearter, hvor den ene undertrykker den andens vækst eller overlevelse uden selv at opnå fordele derved. Et eksempel på amensalisme er skarven, der ødelægger redetræerne med sine ekskrementer. Se også allelopati.