Allelopati, et samspil mellem to arter, hvor den ene undertrykker den anden med kemiske kampstoffer. Fx kan visse planter frigive stoffer til omgivelserne med det formål at skaffe sig selv bedre vækstbetingelser på bekostning af naboplanterne. Et eksempel er arter af gyldenris (Solidago sp.), der udskiller kemiske kampstoffer, som påvirker fremvæksten af andre planter, hvorved der opstår store monokulturer. Kulturplanter har generelt en ringere allelopatisk effekt end vilde planter. Se også amensalisme og økologisk kemi.