Aldoser, kulhydrater (monosaccharider), som også er aldehyder.