Alderspension, pension, der kommer til udbetaling, når den forsikrede har nået en vis alder. Se pensionsforsikring.