Aldehydharpikser, højpolymere organiske forbindelser, dannet ved indvirkning af stærk base på aldehyder, især acetaldehyd. De blev tidligere anvendt som erstatning for naturlige lakker, men har ikke længere teknisk betydning.