Aktuel, (af fr. actuel, af lat. actualis virksom, af actus, af agere handle), som har interesse el. betydning lige i øjeblikket; foreliggende.