Akkommodation, tilpasning; inden for psykologi se adaptation.