Akkommodation, (lat. accomodatio, af ad 'til' og commodus 'bekvem'), tilpasningen af øjets lysbrydning, så skarpe billeder dannes på nethinden af genstande mindre end 5 m væk. Det hvilende, uakkommoderede øje danner normalt skarpe billeder på nethinden af genstande, der er længere væk end 5 m; kortere afstande kræver en større lysbrydning i øjet. Dette opnås ved en øget krumning af øjelinsens forflade. Linsen findes umiddelbart bag pupillen og er udspændt af elastiske tråde fra den ringformede akkommodationsmuskel (M. ciliaris), der ligger hele vejen rundt om linsen. Akkommodationen øges, når ringmusklen spændes, så de elastiske linsetråde bliver slappere. Evnen til akkommodation aftager med alderen. Se syn og alderssyn.