Agio, (it. aggio), opgæld; overkurs på bedre pengesorter; det modsatte af disagio.