Afstandstro projektion, kartografisk afbildningsform, hvor enhver afstand på jordoverfladen uden forvanskning overføres til kortet. I en afstandstro projektion forvanskes kompasretningen og arealet. Se kortprojektioner.