Affabel, (fr. affable, af lat. affabilis til at tale til, imødekommende, af ad- + fari udtale, sige), nedladende; venlig.