Aerostatik, læren om ligevægt mellem forskellige gasser i hvile eller mellem en gas og legemer, der holdes oppe af den. Anvendes fx i meteorologi og til beregning af opdriften på balloner og luftskibe.