Absolution, (lat. absolutio af ab-solvere 'løse fra'), Ifølge kristen opfattelse medfører synd en skyld over for Gud, som Jesus gav sin kirke myndighed til at løse fra (Matth. 18,18; Joh. 20,23). Denne tilgivelse, som det i den katolske kirke er forbeholdt præsten at give, havde oprindelig form af en bøn: Må Herren forlade dig; siden 1000-t. bruges også formen: Jeg løser dig. I den katolske kirke følger absolution efter syndsbekendelsen (skriftemål) i bodens sakramente. Ifølge protestantisk opfattelse kan lægmænd give absolution; se almindeligt præstedømme.