Aberration, i genetik afvigelse fra det normale med hensyn til kromosomers antal eller udseende i en celle eller organisme. Se også aneuploidi og cytogenetik.