Zygmunt Bauman, 19.11.1925-9.1.2017, polsk-engelsk professor i sociologi med specialer inden for arbejderklasse, kritisk sociologi og kulturbegrebet. Bauman blev anerkendt internationalt for en række bøger om postmodernitet, som han hævdede er et brud med moderne idealer om en objektiv sandhed og et rationelt samfund. Postmodernitet indebærer, at samfundets institutioner mister moralsk autoritet, og at det enkelte individ derfor selv bliver moralsk ansvarligt. Siden midten af 1990'erne var Bauman en flittig foredragsholder i bl.a. Danmark og skrev en række bøger, der kredser om moralske dilemmaer i det postmoderne samfund, fx Work, Consumerism and the New Poor (1997, da. Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige, 2002), Globalisation. The Human Consequenses (1998, da. Globalisering, 1999) og Community. Seeking Safety in an Insecure World (2001, da. Fællesskab, 2002).