Yemen. I byen Sana'a kan man fra den relativt brede gade, der omgiver hovedmoskéen al-Kabir, gå ind ad sydindgangen til moskéen, der er markeret ved en kuppeloverdækket udbygning. Fotografi fra 1988.

.

Yemen. En minaret rager højt op over en islamisk bys kubiske huse som her i Sana'a i Yemen. Udformningen er typisk for regionen: Tårnbygningen står på en kvadratisk sokkel, der afløses af en ottekantet blok og derefter føres videre som et cylindrisk hovedskaft. Dette afsluttes med en omløbende balkon, hvorfra muezzinen kalder til bøn, og herover afrundes bygningen af en kuppel. Specielt for Yemen er de fine mønstre, der dannes ved kontrasten mellem bygningskonstruktionens ubehandlede gule teglsten og hvidtede partier.

.

Yemen - geografi, Yemen ligger på Den Arabiske Halvøs sydvestlige, bjergrige og mest frugtbare hjørne, Arabia Felix (Det Lykkelige Arabien). Grænserne til nabostaterne går gennem ubeboede ørkener og er ikke nøjagtigt fastlagt.

Langs kysten ligger Tihama, en flad, tør slette, hvor der ofte er temperaturer på omkring 40 °C. Landbrug i Tihama er kun mulig med kunstvanding. Derimod er der gode fiskeresurser ud for kysten, og fiskeri er et vigtigt erhverv. Inden for Tihama stiger landet til 1000-3000 m højde, hvor stærkt eroderede bjerge danner overgangen til det centrale højland. På den sydlige kyst ud til Adenbugten ligger Aden, den tidligere hovedstad i Sydyemen. Højlandet har Den Arabiske Halvøs behageligste klima. I hovedstaden Sana (2300 m.o.h.) er gennemsnitstemperaturen i juni ca. 22 °C, og årsnedbøren når 800-900 mm i de højest beliggende bjerge. Området er et af de vigtigste landbrugsområder på Den Arabiske Halvø, men dyrkning kræver terrassering af de stejle skråninger, og transport er vanskelig.

Fra bjergene langs Det Røde Hav falder terrænet jævnt mod øst, og nedbøren aftager. Landskabet glider over i ørkenen al-Rub al-Khali og Hadramawt. Mod øst ligger den isolerede ø Sokotra i Det Arabiske Hav.

Infrastruktur

Pga. det stærkt varierede og mange steder uvejsomme landskab er vejnettet dårligt udviklet. Havnene er præget af mangel på vedligeholdelse og modernisering. Det gælder navnlig Aden, hvor borgerkrigen i 1994 og oversvømmelser samme år medførte store ødelæggelser. Internationale lufthavne findes i Aden og Sana.

Yemens oliereserver er betydelige (4-5 gange Danmarks), og produktionen fordobledes gennem 1990'erne. Fra 1987 har Nordyemen været olieeksporterende, og siden da er der gjort flere oliefund, navnlig i syd.

Befolkning

Yemen er den folkerigeste stat på Den Arabiske Halvø, og halvdelen af indbyggerne er under 15 år; den årlige vækst anslås til 3,45% (2005). Etnisk er det helt dominerende flertal arabere. Pga. de tætte forbindelser til Afrika over Det Røde Hav er en del af indbyggerne af afrikansk afstamning, navnlig i Tihamaområdet.

Landbrug

Kun en lille del af arealet kan opdyrkes. Landbrug beskæftiger 2/3 af arbejdsstyrken, men bidrager kun med af BNP, og Yemen må fremdeles dække omkring 70% af sit fødevarebehov gennem import.

Gennem 1990'erne skiftede produktionen karakter fra subsistenslandbrug til mere markedsorienteret dyrkning, navnlig af den let euforiserende plante khat. Der findes ingen sikre tal for, hvor stor khatproduktionen er, hvor meget jord dyrkningen beslaglægger, eller hvor meget vand der anvendes, men at khatdyrkningen udgør et endog meget stort problem ikke blot for udviklingen i landbruget, men for hele det yemenitiske samfund, er ingen i tvivl om, heller ikke regeringen. Ud over khat dyrkes korn, grøntsager, frugt, krydderier og tobak samt i beskedent omfang kaffe. Før sammenlægningen var Sydyemens produktion statsejet og primært baseret på landbrug organiseret i kooperativer, mens Nordyemen havde en markedsøkonomi baseret på privat ejendomsret organiseret i små brugsenheder. Harmoniseringen og integreringen af to så forskellige systemer har medført store udgifter til rationalisering og modernisering.

Yemens manglende opbakning til den vestlige og arabiske alliance mod Irak i Golfkrigen (1991) betød, at et stort antal yemenitter (mindst 800.000) med arbejde i Golfstaterne, fortrinsvis i Saudi-Arabien, ikke fik forlænget deres arbejds- og opholdstilladelse og derfor måtte vende tilbage til Yemen. Det affødte i 1990 og 1991 en strøm af fremmed valuta ind i landet, fordi gæstearbejderne medbragte deres opsparede penge og hermed bidrog til finansieringen af importen. På længere sigt og med virkning allerede fra 1991-92 betød det, at Yemen mistede overførselsindkomster i en størrelsesorden af antagelig 1 mia. dollar årlig.

En anden vigtig konsekvens af Yemens stillingtagen i Golfkrigen var, at republikken gik glip af en stor del af den bistand fra udlandet, som landet i allerhøjeste grad havde og har brug for. I slutningen af 1990'erne syntes følgevirkningerne af Golfkrigen dog at være overvundet, idet Saudi-Arabien igen i stigende grad tillader yemenitter at få arbejdstilladelse her; desuden er forholdet til USA og andre donorer blevet væsentligt forbedret.

Det antages, at den ikke-registrerede økonomi i Yemen er mindst lige så stor som den formelle. Bl.a. findes der et omfattende smuglernetværk med kontakter til Saudi-Arabien, Emiraterne, Oman og Djibouti.

Læs videre om Yemens sprog eller læs om Yemen generelt.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig