Y.S. Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, egl. Georg Zacharias Forsman, 10.12.1830-13.11.1903, finsk historiker og politiker. Yrjö-Koskinen voksede op i et svensk miljø, men blev tilhænger af J.V. Snellmans finskhedsbevægelse og forfinskede sit svenske navn. Med et værk om Finlands historie (1869-73) anlagde han som den første et samlet finsknationalt syn på landets historie. Efter Snellmans død var han fennomanernes leder og vandt som senator 1882-99 betydelige sejre for finskheden. Da russificeringspolitikken satte ind, støttede han en eftergivenhedslinje, og han betragtedes nærmest som landsforræder, da han medvirkede ved Februarmanifestets ikrafttræden.