Fennomaner, (af lat. fenno 'finne' og -man), finskhedsforkæmpere. Udtrykket blev fra midten af 1800-t. brugt om den del af den hovedsagelig svensktalende kulturelite i Finland, som mente, at landets eneste mulighed for at bevare og udvikle sin autonome særstilling inden for Det Russiske Imperium var, at de intellektuelle overtog folkemajoritetens finske sprog. Den centrale skikkelse blandt fennomanerne var J.V. Snellman. I modsætning til fennomaner brugtes udtrykket svekomaner om dem, der ikke ville opgive deres svenske modersmål.