William Nicholson, 1753-21.5.1815, britisk kemiker, som opdagede fænomenet elektrolyse. Han grundlagde tidsskriftet A journal of natural philosophy, chemistry, and the arts, "Nicholsons journal", som udkom 1797-1813. William Nicholson foreslog et forsøg med en voltasøjle; forsøget, der blev udført i 1800, viste, at vand ad elektrisk vej kan spaltes i brint og ilt i volumenforholdet 2:1. Forsøget blev beskrevet i Nicholsons journal og er grundlæggelsen af elektrokemien.