Voltasøjle, det ældste elektriske batteri, hvis princip i 1800 blev beskrevet af A. Volta efter adskillige års arbejde med galvaniske elementer. Det bestod af et antal galvaniske elementer stablet således, at de var elektrisk serieforbundne. De enkelte elementer bestod af en skive af kobber, messing eller sølv og en skive af tin eller zink lagt sammen om et stykke pap eller stof, der var fugtet med fortyndet svovlsyre eller en saltopløsning.