William Ahlefeldt-Laurvig, Carl William Ahlefeldt-Laurvig, 2.5.1860-29.11.1923, dansk greve og diplomat, udenrigminister 1908-09 og 1910-13. Ahlefeldt-Laurvig interesserede sig for udenrigshandel og deltog 1906-07 energisk i det udvalgsarbejde, som skulle modernisere udenrigstjenesten, så den bedre kunne bane vejen for dansk erhvervsliv. Som minister førte Ahlefeldt-Laurvig reformerne ud i livet og fastholdt en ubetinget neutralitetspolitik.