Wilhelm Dörpfeld, 1853-1940, tysk arkitekt; 1882-1911 sekretær og senere direktør for Det Tyske Arkæologiske Institut i Athen, i 1923 professor i Jena. Dörpfeld deltog i udgravningen af Olympia 1877-81 og fra 1882 i H. Schliemanns udgravninger i Troja, Mykene og Tiryns, som han overtog efter Schliemanns død. Han bragte systematik i disse udgravninger og indførte moderne udgravningsmetoder. Dörpfelds hovedværker er Das griechische Theater (1896), Troja und Ilion (1902), Alt-Olympia (1935) og Alt-Athen und seine Agora (1937-39).